Julmarknad på Tofta Herrgård


Under helgen 30/11-1/12 kommer jag att finnas på Tofta Herrgård. Då finns möjlighet att köpa boken "Fiskarens dröm" och träffa mig personligen. Den som så önskar kan få ett signerat exemplar och få veta mer om hur boken kommit till och vad som väntas framöver. Väl mött